Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for mei, 2007

markt-kessel.jpg

30-mei-2007.jpg

De drie Kesselse vrouwen, Heidi, Tie en Magda, waren samen met Peter Lombaert en de onvermoeibare Johan Hamels op de woensdagmiddagmarkt. Ook Fatiha kwam  nog eens de rangen versterken. Onder een zwaar overtrokken lucht met dreigende regen was het bezoekersaantal een heel stuk lager dan vorige week. De sfeer was rustig en dominant vriendelijk. Met een aantal mensen kon er dieper op de zaken ingegaan worden. De ijsbeer blijft toch een heel goed aanspreek- en knuffelbeest waarmee gemakkelijk een brug kan gelegd worden naar omstaanders. De foto’s spreken eigenlijk wel voor zich.

Read Full Post »

Samen met Heidi nog een goed gesprek gehad met een groepje vrouwen en één enkele man die een steunpunt gevonden hebben bij de organisatie leren ondernemen waarvan Moo Laforce de drijvende kracht is. We hebben met hen bekeken wat zij dachten over onze aandachtspunten inzake armoedebestrijding. Zij deelden de mening dat de bedragen van het leefloon en andere uitkeringen zeker omhoog moesten om de toets van menswaardigheid te kunnen doorstaan.  De mensen hamerden vooral op twee punten:

de onhaalbare huurprijzen, zeker als je geen sociale woning hebt kunnen bemachtigen;

de schuldbemiddeling van het OCMW die zij als totaal intransparant beschouwen;

Ze hebben geen overzicht over wat met het ingehouden geld gebeurt; zij hebben geen zicht op de betalingen die al dan niet gedaan zijn; resultaat: telefoon afgesneden, op minimum electriciteitlevering gezet enz. Ik ga deze punten onmiddellijk aan ons OCMW raadslid Riet Van Laer doorgeven om na te gaan hoe de vork aan de steel zit en om de dienstverlening te kunnen beïnvloeden.

Read Full Post »

magda groene brunch

Een zeer gslaagde en knap georganiseerde brunch bracht meer dan 250 leden bij elkaar in Geertruihof in Leuven. Een laatste ontspannend moment bij de start van de voorlaatste campagne week. Oude bekenden, nieuwkomers, veel families met kinderen vonden elkaar bij een flinke brunch, die aan elk wat wils kon aanbieden.

meisje groene brunch

De campagne ijsbeermascotte was present en werd ook door kleine kinderen aangepast. Vera Dua was voor de gelegenheid naar Leuven afgezakt en hield een bondige speech met de boodschap dat een goede peiling een opsteker is voor het animo van de campagnevoerders maar de stemmen moeten nog verzilverd worden.

vera en johan

De twee Brabantse lijsttrekkers, Tinne Van Der Sraeten en Peter Lombaert trokken ook hun beste registers open. Peter Tom Jones kon er niet bij zijn want uitgerekend op dat moment was de arbeid van zijn vrouw Vicky volop aan de gang. U ziet Vera op de foto met de reuze wenskaart van alle aanwezigen aan Peter Tom en Vicky. Later in de namiddag wordt de kleine Marian Jones geboren daarover verneemt u zeker meer nieuws op de blog van Peter Tom.

Malek Zahi kon er niet bij zijn want hij was de hele dag in de weer in het provinciaal domein om de voetbalmatchen te organiseren van het ACV integratieproject. Voor de brunch bracht ik hem nog even een bezoek.

Read Full Post »

Door het overtrokken weer was er vrij weinig volk in het Provinciaal Domein. De contacten verliepen vlot maar waren te dun gezaaid om er langere tijd te blijven. Vandaar dat onze groep van acht zich opsplitste:

Peter Lombaert,  onze lijsttrekker, Marco Sereno, Malek Zahi, Vincent Mertens en Louis Debruyne trokken met onze ijsbeer naar de Brusselse straat. Nico Boucherie, Didi De Paris en ikzelf gingen post vatten aan de Delhaize aan de Diestse steenweg van Kessel-Lo. Ik heb zeker een aantal mensen kunnen overtuigen en heb ook genoten van de ontmoeting van  een aantal bekenden die ik al jaren niet meer gezien had. Waarvoor een campagne al niet goed is!

 Na een goed uur werden we doorgestuurd door een van de verantwoordelijken; er was een telefoontje gekomen (waarschijnlijk van een kwaaie klant)en we mochten daar niet blijven staan. Het was tien voor vier en we zijn maar opgestapt. De algemene sfeer was zeker goed.

Read Full Post »

campagne-leuven-07-004.jpg

Op initiatief van Jean-Paul Tshiananga en Faustin Motuta van de vzw CAIL (Centre d’Accueil pour l’Intégration à Leuven) kreeg ik de kans de inzet van de verkiezingen van 10 juni uiteen te zetten. Er was ruime belangstelling van een gevarieerd publiek. Jonge ouders hadden ook hun kindjes meegebracht, die rustig speelden en rondkropen. Hoe ze het doen weet ik niet, maar die Afrikaanse vrouwen combineren dat moeiteloos met actief meedoen aan de gesprekken.

Eerst sprak Yvan Godfroid over zijn bezoek aan Burundi en Oost-Congo. Hij vertelde zeer boeiend over de geslaagde afzetting van de voorzitter van de CNDD-FDD. Op dit ogenblik wordt die man voor de rechtbank gedaagd en zal het zaak zijn zijn daden objectief te beoordelen en waar nodig te bestraffen.

Over de legitimiteit van de presidentsverkiezingen in Congo liepen de meningen zeer uit elkaar. Een deel van het publiek noemde de verkiezingen, vervalst en van nul en generlei waarde. De oproep van Yvan om de regering na 100 dagen ter verantwoording te roepen vond een deel van de aanwezigen niet realistisch. De discussie was hevig maar verliep correct.

Het tweede deel van de avond werd volledig gewijd aan de voorstelling van en discussie over het verkiezingsprogramma van Groen!

Met de drie speerpunten van Groen! : actief klimaatbeleid, armoedebestrijding en een open samenleving hadden ze géén problemen, wel integendeel.

Jean-Paul Tshiananga stelde de vzw CAIL voor. Het is een dynamische zefhulporganizatie, die veel aktiviteiten ontwikkelt (begeleiding van huiswerk, hulp voor jongeren, steun voor volwassenenvorming met het oog op werkgelegenheid, organisatie van socio-culturele activiteiten). Ik kreeg er een memorandum met aandachtspunten waarop ik hun een antwoord beloofd heb.

Uiteraard kwamen mensen ook met onmiddellijke problemen op de proppen: het tekort aan kinderopvang in Leuven, de hoge huurprijzen, de discriminatie die ze ondervinden op de arbeidsmarkt.

Read Full Post »

Markt in Kessel-Lo

We waren gisteren met een grote groep op de markt in Kessel-Lo. De ijsbeer deed het weer goed bij de kinderen en zelfs bij volwassenen die medelijden hadden met de arme man in het pak, die wel wreed moest zweten. We hadden vele goede contacten en gesprekken. Niet alleen onze Leuvense kandidaten waren present, maar ook Ugo Magnus uit Huldenberg en Betty Kiesekoms uit Aarschot waren present.

Peter Tom Jones, onze klimaatspecialist, liep er een beetje zenuwachtig bij want zijn vrouw Vicky kan nu elk moment bevallen. Maar met de gsm in de buurt van zijn huis is hij meteen bereikbaar.

Read Full Post »

Gisteren was er een werkvergadering met het kabinet Vandenbroucke waar de problemen die Wonen en Werken dreigt te ondervinden met de financiering van het Europees Sociaal Fonds eindelijk in een méér constructieve sfeer werden besproken.

Er is nog lang geen oplossing; er zijn wel enkele eerste openingen. Groen! zal dit dossier met Argusoogen blijven opvolgen, want er staat veel op het spel voor kansarme mensen en hun omkadering.

Read Full Post »

Voor elke verkiezing maakt 11.11.11 een manifest voor de volgende federale regering. Daarna bevragen ze de kandidaten over hun houding ten aanzien van dat manifest.

Ik kreeg vanmiddag een goed gevuld uur gesprek met Johan Cottenie en Rob Adriaensen. De tijd vloog om en de standpunten van de derde wereldkoepel waren duidelijk aanwezig in het groene verkiezingsprogramma.

Over één punt verheug ik me heel bijzonder: de splitsing van de ontwikkelingssamenwerking (regionalisering/communautarisering) staat niet meer op de politieke agenda in Vlaanderen; vermits noch CD&V, noch SPa, noch open VLD in deze nog vragende partij zijn. Groen! kon in 2001 alleen uitstel  van de defederalisering afdwingen, nu blijkt dat op NVA, Spirit en Vlaams Belang na, geen enkele Vlaamse partij dit nog wil.

Read Full Post »

3088447172.jpgAls dit soort uitnodiging in je brievenbus valt, weet je dat het niet lang meer duurt voor de kiezer de kaarten schudt. Ik laat vandaag nog weten dat ik die uitnodiging  graag aanvaard.

Phara  De Aguirre zag ik onlangs nog bij de natuurbakker in Leuven. Siegfried liep ik bij de voorstelling van de Toemeka brochure over het Parlement in eenvoudige taal uitgelegd, tegen het lijf. Maar anderen, zoals Martine Tanghe heb ik al lang niet meer in levenden lijve gezien.

 Het is altijd een spannend gebeuren, al die uitslagen te zien binnenkomen en te horen becommentariëren. Een avond waarin de buik van de samenleving komt bovendrijven.

Ik wil een nieuwe generatie ecologisten het federaal parlement zien binnentrekken!

Read Full Post »

carldevlies1.jpgDe waterbelasting in Leuven wordt vanaf 1 juli opgetrokken. Schepen Devlies noemt dit zedig “aangepast”, want verhogen vindt de fiscale specialist van de CD&V  geen leuk woord. Als tegenprestatie heeft de stad Leuven de opcentiemen van 8 naar 7,5%  gebracht. Probleem hierbij is dat de waterbelasting aan iedereen dezelfde prijs aanrekent, terwijl in de personenbelasting de kleine inkomens minder belast worden dan de grote. Groen! vindt dit anti-sociaal.

Bovendien daalt de waterprijs als je grote hoeveelheden gebruikt (meer dan 6.000 m3) en daalt die nog verder als je gigantisch grote hoeveelheden gebruikt (meer dan 60.000 m3).

Dat gaat in tegen alle gezond ecologisch verstand: zuinig watergebruik moet beloond worden en verkwisting ontraden. In de overeenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)en de stad Leuven staat het tegenovergestelde.

Ook voor industriële gebruikers is de waterprijs een stimulans om zuinig met drinkwater om te gaan.

Om die reden hebben de Groenen tegen deze waterbelasting gestemd en het stadsbestuur opgeroepen het waterbeleid van VMW bij te sturen. Wij wensen tarieven met een sociale correctie en de promotie van een rationeel watergebruik.

Read Full Post »

Older Posts »