Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘actie’ Category

Donderdag hebben ons we met een relatief grote groep verspreid over de vele ingangen van het station om de canvaskaarten  van de verschillende  kandidaten aan de man en aan de vrouw te brengen. Vanaf 7u15 waren we op post. In dichte drommen komen scholieren, werknemers allerhande naar de ingangen toegestroomd om  trein of bus te halen. Tijd voor een babbel is er niet, maar de fameuze body-language spreekt boekdelen: je ziet onmiddellijk of er enige sympahie is of net niet; de actie liep als een trein, hoe kan het ook anders aan een station, en het weer was al lekker van in de vroege morgen. Na een goed uur kwam de politie evenwel aanzetten met de mededeling dat wij de ingangen van het station moesten verlaten en op een vijftig meter afstand moesten post vatten. Dat is een veel minder interessante plaats want daar komen de mensen nog uit vele richtingen en je kan  onmogelijk alle invalshoeken gaan bezetten…We hebben schoorvoetend geluisterd; alleen zijn we toch zo dicht mogelijk richting ingangen gaan postvatten, zoniet loop je rondjes van de ene naar de andere. Maar misschien is dat juist de bedoeling. Ik snap niet waarom er op loopafstand van de trein geen pamflet mag aangeboden worden.

Alle partijen zijn er overigens bezig met volledig gelijkaardige aktiviteiten; waarom dan die heisa? Er zijn wel andere prioriteiten voor de Leuvense politie.

Read Full Post »

Gisteren was er een werkvergadering met het kabinet Vandenbroucke waar de problemen die Wonen en Werken dreigt te ondervinden met de financiering van het Europees Sociaal Fonds eindelijk in een méér constructieve sfeer werden besproken.

Er is nog lang geen oplossing; er zijn wel enkele eerste openingen. Groen! zal dit dossier met Argusoogen blijven opvolgen, want er staat veel op het spel voor kansarme mensen en hun omkadering.

Read Full Post »

ijsbeer505740293_fd15d34737.jpg

Zaterdagnamiddag zijn we met een hele ploeg jonge mensen met de ijsbeer gaan wandelen in de Diestse straat. Veel kinderen willen graag een knuffel van de ijsbeer of een foto met het grote beest. Heel wat foto’s zijn nu de bewonderen op de website van groen!leuven. Andere kinderen houden zich liefst op een veilige afstand of zijn er ronduit bang van. We geraken vrij gemakkelijk met mensen aan de praat over de inzet van deze verkiezingen. De kaartjes gaan vlot van de hand en er wordt weinig weggegooid.

Read Full Post »

staking bij wonen en werken

Een delegatie van groen steunt de staking van Wonen en Werken!

Het is onbegrijpelijk, dat het kabinet Vandenbroucke langdurige opleidingen van Wonen en Werken niet langer zou subsidiëren. De fine fleur van de sociale economie in Leuven verdient echt beter. Via deze opleidingen zijn kwetsbare mensen toch nog aan de slag geraakt en hebben ze meer greep gekregen op hun leef- en werksituatie. Groen! zal dit dossier de komende weken en maanden heel nauwlettend opvolgen en druk blijven uitoefenen totdat er een positieve beslissing genomen wordt.

Read Full Post »