Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

                        Een vrolijke groep fietsers (ouderen, jongeren, kinderen en zeggen en schrijven twee uit de kluiten gewassen ijsberen) rijden vrolijke rondes langs de Leuvense straten en pleinen. Ines, dochtertje van Fatiha Dahmani, en Senne, mijn kleinzoon, zijn ook van de partij. Ze mochten achterop de fiets van respectievelijk mama en oma.

Op de markt voor  het stadhuis wordt geregeld halt gehouden; daar legt de ijsbeer samen met de andere kandidaten ( Peter Lombaert, Peter Tom Jones, Tie Roefs, Betty Kiesekoms en vele Groen!leden) contacten met de kopende, rondkuierende Leuvenaars; de laatste canvaskaartjes worden uitgedeeld; VTM komt beelden schieten en volgt de karavaan van het station tot aan het stadhuis. Rond vier uur zetten we er een punt achter en trekken met zijn allen naar een terrasje op de oude markt. Een fluorgroene vrolijke bende geniet van het weer, van ijsjes en drankjes en van het leuke gezelschap.

Ook Bruno JA! komt met een groepje voorbij; ik zie het keuvelen in de verte want Senne en Ines moesten naar de WC, daarmee mis ik zeker een uitnodiging om samen met hem op de foto te staan. Een halfuurtje later komt ook een CD&V ploegje voorbijgefietst: allemaal mannen; als nu ook Open VLD komt fietsen, dan zijn we bijna compleet want de aanhang van het Belang rijdt vooral op brommers en moto’s. We kwamen er eentje tegen die spontaan begon te scanderen, Vlaams Blok, Vlaams Blok; ja die liep nog even achter.

Rond vijf uur geven we elkaar rendez-vous voor morgen namiddag en gaan we elk zijns weegs. Er hangt die typische elektriserende sfeer van spannende dagen in de lucht.

Read Full Post »

Er zijn dingen die niet wachten, ook niet in volle campagne; alles wat leeft heeft voortdurend zorg nodig: de planten, de bloemen, de mensen: zonder water, eten en drinken gaan ze vlug achteruit. Maar als het nodige gegeven wordt is er overvloedige groei en bloei waar je vreugde en ontroering bij voelt.

Read Full Post »

Tussen de aardbeien, de kazen van de geiteboer, de bloemen en planten laveert het volk dat keurt en koopt. Ook de partijen zijn in groten getale present.

Onze ijsbeer heeft het niet onder de markt. Zijn pels mag dan al mooi geopend zijn aan de bovenrug, het ding blijft pokkeheet in de warme zon die de hele ochtend straalt. Geregeld laat hij zijn berekop op zijn borst hangen om wat meer lucht te krijgen en wat af te koelen; hij krijgt daarbij nog méér aandacht van de kinderen die het helemaal te gek vinden.

Deze keer zijn de groenen met de grootste ploeg op het terrein. Het is best leuk met een grote groep op te gaan in de massa. Er is maar één nadeel aan: heel wat mensen die al een kaart van Groen! gekregen hebben, krijgen er nog eentje aangeboden. Er is een ontspannen sfeer; ik ontmoet naast vele onbekenden ook oude schoolvriendinnen van mezelf en van mijn dochters.

Read Full Post »

Na uren samen, bussen in de buitenwijken van Kessel-Lo verdelen mijn man en ik onze krachten. Hij gaat naar oma en  ik naaar het wereldfeest op de Bruul in Leuven. Met het goede weer is er nog meer volk dan anders en is de dorst ook groter dan anders. De tappers zullen het geweten hebben: de schenkers van frisdranken (de fruitsappen van de Wereldwinkels beleefden een hoogdag) konden het tempo nauwelijks bijhouden, hoewel de vier schenkers alleen de glazen vulden die door weer anderen aan de vrouw of man werden gebracht. Na een tijdje werd het soms lastig de doppen van de flessen geopend te krijgen. Na een anderhalf uur werden we gelukkig door een andere ploeg afgelost.

Mijn dochter, haar man en de twee kindjes waren uit Herent naar Leuven afgezakt om mee te genieten van dit kleurrijke feest. Senne vond volop zijn gading in de speeltuin, terwijl kleine Lou het nodig vond een steentje in zijn neus te steken. De post van het Rode Kruis kwam erbij te pas om het ding er weer uit te peuteren.

Ik vond het opvallend te zien hoeveel mensen van verschillende herkomst en cultuur op het gebeuren samen waren; vroeger bleef het in sterke mate een blank feest. Nu draagt het  volkomen terecht zijn naam van wereldfeest.

Read Full Post »

hhart4.jpghhart3qpf3.jpgFatiha Dahmani en Heidi Vanheusden zijn al jaren actief in de sector van de verpleegkundigen.  Zij hebben praktische voorstellen geformuleerd om het werk van verpleegkundigen op te waarderen(betere vergoeding van onregelmatige werkuren, hogere personeelsnormen, enz.) Die pamfletjes werden al enkele dagen aan verschillende ziekenhuizen uitgereikt aan vele belangstellenden.

Ik heb er destijds als Minister van Volksgezondheid werk van gemaakt dat de lonen van verpleegkundigen in de rust en verzorgingstehuizen omhoog werden getrokken en dat voor verpleegkundigen en verzorgenden boven de 45 jaar  de mogelijkheid geschapen werd zonder loonverlies minder uren te werken of voltijds aan de slag te blijven voor méér geld. Nu zijn er nieuwe verwachtingen en ontwikkelingen waarvan dringend werk dient gemaakt te worden.

In het licht van de verderschrijdende vergrijzing is het meer dan ooit van belang dat er voldoende mensen gemotiveerd blijven om het beroep van verplegende en verzorgende op zich te nemen.

Read Full Post »

Voor elke verkiezing maakt 11.11.11 een manifest voor de volgende federale regering. Daarna bevragen ze de kandidaten over hun houding ten aanzien van dat manifest.

Ik kreeg vanmiddag een goed gevuld uur gesprek met Johan Cottenie en Rob Adriaensen. De tijd vloog om en de standpunten van de derde wereldkoepel waren duidelijk aanwezig in het groene verkiezingsprogramma.

Over één punt verheug ik me heel bijzonder: de splitsing van de ontwikkelingssamenwerking (regionalisering/communautarisering) staat niet meer op de politieke agenda in Vlaanderen; vermits noch CD&V, noch SPa, noch open VLD in deze nog vragende partij zijn. Groen! kon in 2001 alleen uitstel  van de defederalisering afdwingen, nu blijkt dat op NVA, Spirit en Vlaams Belang na, geen enkele Vlaamse partij dit nog wil.

Read Full Post »

3088447172.jpgAls dit soort uitnodiging in je brievenbus valt, weet je dat het niet lang meer duurt voor de kiezer de kaarten schudt. Ik laat vandaag nog weten dat ik die uitnodiging  graag aanvaard.

Phara  De Aguirre zag ik onlangs nog bij de natuurbakker in Leuven. Siegfried liep ik bij de voorstelling van de Toemeka brochure over het Parlement in eenvoudige taal uitgelegd, tegen het lijf. Maar anderen, zoals Martine Tanghe heb ik al lang niet meer in levenden lijve gezien.

 Het is altijd een spannend gebeuren, al die uitslagen te zien binnenkomen en te horen becommentariëren. Een avond waarin de buik van de samenleving komt bovendrijven.

Ik wil een nieuwe generatie ecologisten het federaal parlement zien binnentrekken!

Read Full Post »

Bij het verlaten van het station in Leuven, ontmoette ik gisteren een bezorgde vakbondsmilitant van Wonen en Werken. Vandaag zijn er gesprekken met het kabinet Vandenbroucke over de toekomst van langdurige opleidingen. Ik hoop dat de houding van het kabinet veranderd is en er positieve voorstellen voor Wonen en werken uit de bus komen. Woensdag zoek ik dit verder uit.

Read Full Post »

Sinds gisterenmiddag staat mijn tuinbord in de kleine voortuin voor ons huis. Zodra je de hoek van de Astridlaan inslaat zie je het bord in het straatbeeld opduiken. De hele straat kleurt een beetje groen, want het bord staat juist voor de bocht. In afwachting dat de affiche van de Kesselse vrouwen (Heidi Vanheusden, Tie Roefs en mezelf) klaar is, heb ik naast de officiële affiche alvast onze lijsttrekker Peter Lombaert en onze Leuvense belofte op de senaatslijst Peter Tom Jones (2de plaats) in beeld gebracht.

Read Full Post »

In aanwezigheid van Vera Dua, onze voorzitster, overhandigde Tie Roefs (1ste opvolger voor de Kamer) de eco tech award aan Serge De Gheldere, een bedrijfsleider in Leuven die al zeven jaar actief is op het terrein van de eco design. Hij combineert dit werk met een Al Gore ambassadeurschap in klimaatsensibilisering en een professoraat in Groep T van Leuven. Serge De Gheldere gaf een boeiende uiteenzetting over verschillende concrete initiatieven om materiaalgebruik en energieverbruik drastisch te verminderen zonder comfort in te boeten. In zijn powerpoint wees hij zowel op de rol die mensen, de overheid en bedrijven kunnen spelen in de overgang die onze samenleving zal moeten maken, willen wij met zijn allen een zorgwekkende klimaatontsporing voorkomen. Het is een positief verhaal dat perspectieven aanreikt waarmee we vooruit kunnen.

Read Full Post »

Older Posts »